Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


21. říjen 2021

Přerušení provozu MŠ a ŠJ

Oznámení.pdf
10. říjen 2021

Preventivní programy s Policií ČR

Tvoje cesta načisto

6.10.2021 se na Základní škole ve Vysokém Veselí škole uskutečnil interaktivní program připravený Policií ČR – Tvoje cesta načisto na téma trestní zodpovědnost, drogy a závislosti. Programem 9.třídu provázel policista Aleš Brendl. Program vtáhl „deváťáky“ do děje. 

Filmem, jenž byl natočen podle skutečné události, provázel virtuální policista, který si z deváťáků vytvořil tým spolupracovníků. Ti mu pomáhali rozhodnout, co je legální a nelegální čin, pomáhali s vyšetřováním případu. Díky interaktivnosti programu a vstupováním do děje se mohli deváťáci stát policisty, kteří vyšetřují případ mladých lidí užívajících drogy. Uniforma ,,strážce pořádku“ dodala celému programu na váze a věrohodnosti.

Děkujeme Policii ČR za tento program a těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                        Mgr. Renata Čermáková, školní metodik prevence

 

Preventivní program - kyberkriminalita

Dne 6. a 7.10.2021 navštívil naši školu policista Aleš Brendl s preventivním programem pro 6.-8.třídu. Program byl připravený na téma kyberkriminalita. Program trval 2 vyučovací hodiny. V rámci programu se probíralo bezpečné chování na sociálních sítích a zabezpečení elektroniky.

                                                                                                                Čapková Beáta, Polanecká Anežka – 7.třída

 
8. říjen 2021

Kopidlenský kapřík 2021

Ve čtvrtek 7.10.2021 se i přes nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci vydali naši žáci do Kopidlna, aby tam reprezentovali naši školu v soutěži Kopidlenský kapřík. Soutěž v rybářských disciplínách či přírodopisu nejen pro budoucí rybáře probíhala ve dvojicích, ale protože je u nás rybaření oblíbené, zúčastnili se jí 3 žáci z osmé třídy - dvojice Vojtěch Klíma a Tadeáš Novák a Lukáš Rejthárek, který soutěžil jako jednotlivec. I tak se mu podařilo získat umístění a přivezl si z Kopidlna krásné 3. místo. Všem zúčastněným děkujeme a Lukášovi znovu gratulujeme.
6. říjen 2021

Pohádkový den v 1. třídě

Dne 6.10. měli naši prvňáčci pohádkový tématický den. V kostýmech plnili rozmanité pohádkové úkoly zaměřené na dramatizaci, pohybové činnosti, procvičování písmenek a prvopočáteční numeraci.
26. září 2021

Memoriál Václava Runda

V pátek 24.9.2021 se na VOŠ v Novém Bydžově konala sportovní soutěž Memoriál Václava Runda. Soutěže se zúčastnilo 17 dívčích a 14 chlapeckých družstev. Sportovalo se v disciplínách: hod granátem na cíl, přenos raněného, střelba ze vzduchovky, slackline a podlézání pod překážkami. Z naší školy se zúčastnila 3 dívčí družstva, která se umístila na 7., 8. a 15. místě.

7. místo – Beáta Čapková, Anežka Polanecká, Helena Kykalová

8. místo – Lucie Krajcová, Natálie Štieberová, Natálie Matušková

15. místo – Natálie Matušková, Barbora Černá, Aneta Bartlová

Soutěž se nám líbila a těšíme se příští rok.

                                                                                                                 Anežka Polanecká, Beáta Čapková (7.třída)O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2022

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.