Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


17. prosinec 2021

Přerušení provozu - Vánoční prázdniny 2021

Oznámení o přerušení provozu.pdf
8. prosinec 2021

Mikulášská nadílka

Každoroční Mikulášská nadílka proběhla letos za výjimečných podmínek, a také s menším zpožděním, 7.12.2021. Přesto děkujeme všem účastníkům za milou návštěvu a také drobnou sladkou odměnu. Těšíme se za rok!
8. prosinec 2021

Čertoviny v 1. třídě

Dne 6.12. byly pro prvňáčky připraveny čertí hodiny. Děti po celý den plnily pekelné úlohy, za něž jim byla udělena sladká odměna.
30. listopad 2021

Pokyny k nařizování karantény

Metodický pokyn.pdf
10. listopad 2021

Opatření v souvislosti s výskytem Covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala, že na naší škole na 2. stupni je výskyt onemocnění covid-19. Z rozhodnutí KHS jsme vyhlásili 7 denní karanténu. Žáci, kteří byli v kontaktu s vyučující naposledy v pátek 5.11. 2021 mají nařízenou karanténu nejméně do 12.11.2021, žáci, kteří byli v kontaktu s vyučující naposledy v pondělí 8.11.2021 pak nejméně do 15.11.2021.

Karanténa se netýká žáků, kteří:

a) nebyli v žádný výše zmíněný den ve škole přítomni

b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

c) podstoupili očkování proti onemocnění COVID19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, s tím, že u očkování uplynulo

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Z tohoto důvodu proto není ani povinností Vašeho dítěte podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci (případně jejich zákonní zástupci) po obdržení sms od KHS vyplní dotazník o trasování a v průběhu 5.-7. dne od posledního kontaktu s vyučující podstoupí RT-PCR test s negativním výsledkem. Pouze na základě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se nejdříve po uplynutí 7 dnů karanténní opatření ukončí. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního dne kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová, ředitelka školy

Dopis KHS.pdfO
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2022

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.