Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


18. září 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče):

1.           V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

2.           Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič. K tomuto účelu slouží formulář přiložený níže.

3.           Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

4.           Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

5.           Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Čestné prohlášení.docx
17. září 2020

Mimořádné opatření platné od 18.9.2020

Od 18.9.2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se žákům II. stupně základních škol zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy. Více informací v přiloženém dokumentu.

Mimořádné opatření.pdf
17. září 2020

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Algoritmus izolace a karanténa.pdfAlgoritmus respirace.pdf
10. září 2020

Mimořádné opatření platné od 10.9.2020

Mimořádné opatření.pdf
31. srpen 2020

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče, vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19. Je nutno dodržovat platná mimořádná opatření Ministersva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice

 1. Je nutno dodržovat platná mimořádná opatření Ministersva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové a dále se řídit pokyny zaměstnanců školy.
 2. Zakrytí úst a nosu se řídí rovněž aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.
 3. Žádáme Vás, abyste posílali do školy jen zdravé děti.
 4. Škola nemůže nemocného žáka vpustit do školy.
 5. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. Následně Vás budeme kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat telefonicky dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 6. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou třídnímu učiteli.
 7. Žádáme Vás, aby Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“.
 8. Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 10. Tělesná výchova bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 11. Omezíme mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, bude jim umožněn pouze pohyb na patře, kde mají kmenovou učebnu. Žáci nebudou navštěvovat žáky v jiných třídách.
 12. Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých stupňů, I. Stupeň po ukončení 4. vyučovací hodiny 11.40 – 12.25, II. Stupeň po ukončení 5. vyučovací hodiny 12.35 – 13.00 nebo dle rozvrhu, třídní učitelé vám předají bližší informace. Žáci si budou sedat ke stolům ke spolužákům ze své třídy. Výdej obědů do jídlonosičů bude umožněn pouze od 11.00 do 11. 30 hod.
 13. Žádáme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání, na předem sjednané schůzky, se zakrytými ústy a nosem.
 14. Předem neohlášené návštěvy do budov školy nebudou vpuštěny.

Ředitelka školy Mgr. Bc. Magdaléna NeufussováO
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2021

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.