Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


12. říjen 2020

Rozvrh online výuky 8. a 9. ročník

Rozvrh online výuky na týden od 12.10. do 16.10. 2020

rozvrh.docx
9. říjen 2020

Den otevřených dveří SASanka

Vzhledem k nově platným nařízením je akce prozatím zrušena. Děkujeme za pochopení.
1. říjen 2020

Nařízení KHSHK

Dle nařízení KHSHK platí od 5.10. 2020 omezení ve výuce tělesné a hudební výchovy na základních školách. Rádi bychom tímto upozornili, že jmenované předměty budou i nadále součástí rozvrhu, změní se pouze nápň hodin.

Nařízení KHSHK.pdf
23. září 2020

Provoz 25.9.2020

V pátek 25.9. 2020 proběhne v naší škole výuka dle běžného provozu.
18. září 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče):

1.           V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

2.           Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič. K tomuto účelu slouží formulář přiložený níže.

3.           Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

4.           Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

5.           Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Čestné prohlášení.docxO
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2022

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.