Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


1. říjen 2020

Nařízení KHSHK

Dle nařízení KHSHK platí od 5.10. 2020 omezení ve výuce tělesné a hudební výchovy na základních školách. Rádi bychom tímto upozornili, že jmenované předměty budou i nadále součástí rozvrhu, změní se pouze nápň hodin.

Nařízení KHSHK.pdf
23. září 2020

Provoz 25.9.2020

V pátek 25.9. 2020 proběhne v naší škole výuka dle běžného provozu.
18. září 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče):

1.           V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

2.           Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič. K tomuto účelu slouží formulář přiložený níže.

3.           Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

4.           Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

5.           Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Čestné prohlášení.docx
17. září 2020

Mimořádné opatření platné od 18.9.2020

Od 18.9.2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se žákům II. stupně základních škol zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy. Více informací v přiloženém dokumentu.

Mimořádné opatření.pdf
17. září 2020

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Algoritmus izolace a karanténa.pdfAlgoritmus respirace.pdfO
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.