Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


26. říjen 2023

Pohár SVARCENTRUM

Ve středu dopoledne se osm chlapců z 8. a 9. třídy zúčastnilo přehlídky v KD v Hlušicích, která probíhá ku příležitosti Poháru SCARCENTRUM. Žáci byli prověřeni v několika soutěžích - výměna světel, poznávání součástí, poznávání log automobilů, šroubování matiček na čas a vyzkoušeli si simulátor svařování a také jízdu zručnosti na sekacím traktůrku. V každé ze soutěží jsme měli silné články, vyzdvihnout ale musíme rekordní čas Josefa Čonky při zručnosti u šroubování matiček, kterým předčil i místního pana mistra odborného výcviku a také Dominika Somogyiho, který bezchybně určil všechny součásti v poznávačce. I ostatní chlapci ale zaslouží pochvalu za své výkony a poděkování za účast a reprezentaci školy.

Děkujeme:-)
20. říjen 2023

Velké úspěchy z Kopidlna

I v letošním roce se naši žáci účastnili soutěžích, které jsou již tradičně pořádány ku příležitosti Kopidlenského kvítku, který pořádá Střední škola zahradnická, Kopidlno. Naši žáci se zapojili do mnoha soutěží a ve většině z nich velmi úspěšně.

Týmy tvořili žáci:

Kopidlenský kvíteček - Beáta Čapková, Helena Kykalová a Anežka Polanecká - celkově 2. místo

Kopidlenský jelen - Jan Smolík, Kateřina Vilémová a Vojtěch Vízek - celkově 2. místo

Kopidlenská včela - Stella Bradnová, Gabriela Hendrychová a Andrea Kykalová - celkově 4. místo

Kopidlenský kapřík - Lukáš Dobrý, Zdenek Roman a Adam Štieber - celkově 4. místo

Kopidlenské poupě - Jozef Gaži, Amálie Hamburgová a Karolína Ivanová

A mezi jednotlivci:

Beáta Čapková - 1. místo

Anežka Polanecká - 3. místo

Vojtěch Vízek - 2. místo

Gratulujeme!

Velice děkujeme všem žákům za skvělou reprezentaci školy a všem vyučujícím, kteří se aktivně zapojili do přípravy.

A poděkování také od vedení školy:

 
11. říjen 2023

Tvoření z dýní

Podzimní tvoření v 5. třídě - strašidýlka z okrasných dýní :-)
3. říjen 2023

Beseda na ÚP v Jičíně

Beseda v IPS Úřadu práce Jičín
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili dne 3. 10. 2023 Informační a poradenské středisko Úřadu práce Jičín. Besedu k volbě povolání připravila p. Matoušová, kariérový poradce. Žáci získali informace o podávání přihlášek k dalšímu vzdělávání, novinkách, které se týkají přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, dozvěděli se o cestách, jak získat potřebné informace při svém rozhodování o dalším vzdělávání a při volbě povolání, besedovali o souvisejících tématech. Dále získali informace o zaměstnanosti v regionu i v celostátním měřítku, obdrželi kontakty, které mohou při volbě povolání využít a v neposlední řadě byli také pozváni na Prezentaci středních škol, která se uskuteční v Masarykově divadle v Jičíně ve dnech 13. a 14. 10. 2023. Kromě nového pohledu na svět práce si žáci odnesli také Atlasy školství, které jim poslouží při výběru školy pro další vzdělávání.

                                                                                                                             Mgr. Iveta Nyčová, výchovný poradce
26. září 2023

Ředitelské volno 29.9.2023

Oznámení o udělení ředitelského volna.pdfO
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.