Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


15. červen 2023

Cyklo - turistický kurz Homole 2023

Pondělí 12.6.2023

Odpoledne nás na Homoli navštívili bikeři z Cykloklubu Jičín. Jejich trenéři R. Bohuňovský, D. Janďourek a Z. Kopecký se svými svěřenci Hynkem, Patrikem a Matějem nám předvedli styl bezpečné jízdy na kole, ukázali jízdu v pelotonu a aktivně nás zapojili do jízdy zručnosti. Patří jim naše velké díky, užili jsme si to.

Úterý 13.6.2023

Dnešní ráno bylo ve znamení matfyz práce ve skupinách. Nejprve žáci odhadovali zadanou vzdálenost, pak krokovali a nakonec skutečně změřili. Děti použily různá měřidla, pak počítali aritmetický průměr z naměřených hodnot. Další aktivita bylo vyměření 1 aru a následná kontrola přesností poměřením úhlopříček. Další aktivitou pak bylo počítání vynosnosti 1 aru pšenice a kolik takových arů musí obhospodařit 5 členná rodina, aby přežila hladomor. Tandemová výuka  v praxi :-)

Středa 14.6.2023

Dnešní výlet na Trosky - Sobotka byl skvělý, fajn parta dětí a dobře naplánována trasa od pana učitele Rendy. V nohách máme cca 43 km. Jelo se na pohodu, děti nejsou žádný béčka a šlapaly jak o život.

Video -sjezd terénem.mp4

Čtvrtek - 15.6.2023

Dopolední progam se odehrával na chatě a v okolí, odpoledne se vyrazilo na kole i pěšky na výlety. Cestou jsme všichni zmokli, ale statečně jsme dorazili zpět na chatu a večer si "opekli" buřty :-)

Přejezd brodu1.mp4Přejezd brodu2.mp4

Pátek 15.6.2023

Pátek probíha již jen balení, úklid a odjezd zpět do Vysokého Veselí.

Děkujeme nejen pedagogickým pracovníkům - panu Neufussovi a Říhovi a paní Kopecké a Čermákové, ale také dětem, za skvěle strávený a maximálně užítý týden.
15. červen 2023

Krajské kolo poznávání přírodnin

Na krajském kole v poznávání přírodnin nás byla reprezentovat Barča Černá ze 7. třídy. Krajské kolo se konalo ve středu 14.6.2023 na České lesnické akademii v Trutnově. Děti byly prověřeny 50 rostinami a 50 živočichy. Botanická sbírka byla tvořena kompletně živými exponáty, u zoologie byly k vidění preparované, vycpané i živé kousky. Barče děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.
8. červen 2023

Okresní kolo poznávání rostlin a živočichů

Dalším úspěchem se můžeme pochlubit po okresním kole poznávání rostli a živočichů, které se konalo 6.6.2023 na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice. Na základě výsledků školního kola, se na okres vydala dvě družstva. Jedno z kategorie D - 7. a 8. třídy ZŠ a jim odpovídající ročníky gymnázií, kde soutěžily Barbora Černá a Tereza Kytková, druhé družstvo starších žáků v kategorii C - 8. a 9. třídy ZŠ a jim odpovídající ročníky gymnázií, ve složení: Anežka Polanecká, Beáta Čapková, Helena Kykalová, Dominik Somogyi a David Syřiště. Všichni žáci podali slušný výkon, zvítězit ale může vždy jen jeden a i to se nám podařilo a Barunka Černá si prvním místem ve své kategorii vysloužila postup na krajské kolo. Opět děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým úspěchům. Barunce držíme palce na kraj :-)
31. květen 2023

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 18. května se 4 žáci z 5. třídy zúčastnili dopravní soutěže v Jičíně, kde si otestovali jednak znalosti silničního provozu, tak i svou zručnost při jízdě na kole.

Protože byli velmi úspěšní, získali 1. místo, postoupili na krajské kolo, které se konalo 30.5.2023 v Hradci Králové. I zde se prověřovali podobné schopnosti dětí a i přesto, že byla jízda zručnosti velmi náročnou disciplínou, podařilo se Matějovi Zmátlíkovi zajet nejlepší jízdu ve své kategorii. Celý tým ale odvedl skvělou práci a odvážel si domů stříbrné medaile. Jako doprovodný program byla branně vědomostní soutež POKOS, kde se žáci umístili taktéž na druhém místě. Děkujeme tímto Stelle Bradnové, Ester Dobré, Patriku Syřišťovi a Matějovi Zmátlíkovi za vzornou reprezentaci školy a třídnímu panu učiteli Mgr. Pavlu Caltovi za přípravu. Blahopřejeme :-)
31. květen 2023

Regionální kolo mladých zdravotníků

Po úspěchu na okresním kole se žáci zúčastnili 30.5.2023 regionálního kola soutěže mladých zdravotníků, kde starší družstvo vybojovalo krásné 3. místo. Děkujeme za skvělou reprezantaci školy a blahopřejeme k úspěchům. Zároveň děkujeme paní učitelce Mgr. Elišce Hvězdové a paní Harbichové z Českého červeného kříže, které dětem pomáhaly s přípravou.

 O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.