Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


10. listopad 2021

Opatření v souvislosti s výskytem Covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala, že na naší škole na 2. stupni je výskyt onemocnění covid-19. Z rozhodnutí KHS jsme vyhlásili 7 denní karanténu. Žáci, kteří byli v kontaktu s vyučující naposledy v pátek 5.11. 2021 mají nařízenou karanténu nejméně do 12.11.2021, žáci, kteří byli v kontaktu s vyučující naposledy v pondělí 8.11.2021 pak nejméně do 15.11.2021.

Karanténa se netýká žáků, kteří:

a) nebyli v žádný výše zmíněný den ve škole přítomni

b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

c) podstoupili očkování proti onemocnění COVID19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, s tím, že u očkování uplynulo

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Z tohoto důvodu proto není ani povinností Vašeho dítěte podstoupit RT-PCR test.

Ostatní žáci (případně jejich zákonní zástupci) po obdržení sms od KHS vyplní dotazník o trasování a v průběhu 5.-7. dne od posledního kontaktu s vyučující podstoupí RT-PCR test s negativním výsledkem. Pouze na základě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se nejdříve po uplynutí 7 dnů karanténní opatření ukončí. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního dne kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová, ředitelka školy

Dopis KHS.pdf
27. říjen 2021

Halloweenská angličtina ve 4. třídě

Před podzimními prázdninami jsme si s dětmi při hodinách angličtiny povídali o Halloweenu. Závěrem projektového týdne byla úterní kostýmová hodina. Děti se naučily i koledu Trick or Treat a mohly si tak vykoledovat pár sladkostí. Odpoledne jsme si všichni užili a těšíme se na Christmas week :-)
21. říjen 2021

Přerušení provozu MŠ a ŠJ

Oznámení.pdf
10. říjen 2021

Preventivní programy s Policií ČR

Tvoje cesta načisto

6.10.2021 se na Základní škole ve Vysokém Veselí škole uskutečnil interaktivní program připravený Policií ČR – Tvoje cesta načisto na téma trestní zodpovědnost, drogy a závislosti. Programem 9.třídu provázel policista Aleš Brendl. Program vtáhl „deváťáky“ do děje. 

Filmem, jenž byl natočen podle skutečné události, provázel virtuální policista, který si z deváťáků vytvořil tým spolupracovníků. Ti mu pomáhali rozhodnout, co je legální a nelegální čin, pomáhali s vyšetřováním případu. Díky interaktivnosti programu a vstupováním do děje se mohli deváťáci stát policisty, kteří vyšetřují případ mladých lidí užívajících drogy. Uniforma ,,strážce pořádku“ dodala celému programu na váze a věrohodnosti.

Děkujeme Policii ČR za tento program a těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                        Mgr. Renata Čermáková, školní metodik prevence

 

Preventivní program - kyberkriminalita

Dne 6. a 7.10.2021 navštívil naši školu policista Aleš Brendl s preventivním programem pro 6.-8.třídu. Program byl připravený na téma kyberkriminalita. Program trval 2 vyučovací hodiny. V rámci programu se probíralo bezpečné chování na sociálních sítích a zabezpečení elektroniky.

                                                                                                                Čapková Beáta, Polanecká Anežka – 7.třída

 
8. říjen 2021

Kopidlenský kapřík 2021

Ve čtvrtek 7.10.2021 se i přes nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci vydali naši žáci do Kopidlna, aby tam reprezentovali naši školu v soutěži Kopidlenský kapřík. Soutěž v rybářských disciplínách či přírodopisu nejen pro budoucí rybáře probíhala ve dvojicích, ale protože je u nás rybaření oblíbené, zúčastnili se jí 3 žáci z osmé třídy - dvojice Vojtěch Klíma a Tadeáš Novák a Lukáš Rejthárek, který soutěžil jako jednotlivec. I tak se mu podařilo získat umístění a přivezl si z Kopidlna krásné 3. místo. Všem zúčastněným děkujeme a Lukášovi znovu gratulujeme.O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2022

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.