Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Dokumenty školy

Dokumenty školy jsou rozsáhlé textové nebo tabulkové dokumenty, které jsou uvedeny jako soubory typu *.pdf. Kliknutím na název se dokument otevře na nové kartě. Po přečtení můžete dokument zavřít a vrátit se zpět na tuto kartu.

Školní vzdělávací program

 

Obsah
  1. Identifikační údaje školy
  2. Charakteristika školy a žáků
  3. Charakteristika ŠVP
  4. Učební plán
       4.1 Vysvětlivky k učebnímu plánu
  5. Učební osnovy
     5.1 Jazyk a jazyková komunikace
       5.1.1 Český jazyk
       5.1.2 Anglický jazyk
       5.1.3 Německý jazyk
     5.2 Matematika a její aplikace
       5.2.1 Matematika
     5.3 Informační a komunikační technologie
       5.3.1 Informatika - povinný předmět
       5.3.2 Informatika - volitelný předmět
     5.4 Člověk a jeho svět
       5.4.1 Prvouka
       5.4.2. Vlastivěda
       5.4.3 Přírodověda
     5.5 Člověk a společnost
       5.5.1 Dějepis
       5.5.2 Občanská a rodinná výchova
     5.6 Člověk a příroda
       5.6.1 Fyzika
       5.6.2 Chemie
       5.6.3 Přírodopis
       5.6.4 Zeměpis
     5.7 Umění a kultura
       5.7.1 Hudební výchova
       5.7.2 Výtvarná výchova
     5.8 Člověk a zdraví
       5.8.1 Tělesná výchova
     5.9 Člověk a svět práce
       5.9.1 Pracovní činnosti
     5.10 Volitelné předměty
       5.10.1 Dramatická výchova
       5.10.2 Ekologie
  6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělavacími potřebami
  8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  9. Další vzdělávací oblasti - tabulka
 10. Průřezová témata

 11. Přílohy
     11.1 Cykloturistický kurz
      11.2 Vodácký výcvik
     11.3 Zimní lyžařský výcvik
      11.4 Škola v přírodě
      11.5 Exkurze
      11.6 Minimální výstupy
       11.6.1 MV 1, stupeň
       11.6.2 MV 2. stupeň

 

 

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2021

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.