Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Vítejte na stránkách naší školy

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Veselí je školou venkovskou poskytující základní vzdělání v devíti ročnících. Je úplná s kapacitou 300 žáků. Výuka probíhá ve dvou budovách, první stupeň, obvykle 1. až 4. ročník, je umístěn v budově zámku ze 14. století s přestavbou na školu     v 50. letech minulého století. Nachází se zde také školní družina, součástí budovy je i dobře fungující školní jídelna, mateřská škola a školní dílny. Třídy a odborné učebny druhého stupně jsou na hlavní budově z roku 1896, její rekonstrukce a přístavba tělocvičny proběhla v 70. letech minulého století. Nejnovější úpravy (výměna oken, zateplení, fasáda, rekonstrukce sociálního zařízení) proběhly ve školním roce 2016/2017. 

Škola poskytuje základní vzdělání nejen dětem z Veselí, ale i dětem z okolních obcí, které dojíždějí do školy autobusem. Rozvržení výuky a mimoškolní aktivity organizované školou během dne probíhají s ohledem na autobusovou obslužnost. Žáky školy jsou děti s různými schopnostmi, dovednostmi i studijními předpoklady, do výuky jsou integrovány děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Pedagogové se věnují žákům nadaným a podporují jejich rozvoj. Škola se zaměřuje na budování dobrých vzájemných vztahů. Spolupracuje s mnoha institucemi, které pomáhají rozvíjet znalosti a dovednosti žáků.

Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín je zapojená do projektu financovaným EU - Šablony

 

Šablony I - logo.pdf Šablony II - logo.pdf

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2021

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.