Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Pro budoucí druháčky

Milí budoucí druháci,

 

prázdniny jsou pomalu u konce. Doufám, že jste si všichni odpočinuli od učení a sezení v lavicích.

Těšíte se na kamarády? Nebo na to co nového se naučíme? Já úplně na všechno.

Vrátíme se zpět do naší třídy, usedneme zase do lavic a čeká nás spousta nového učení. Nové učebnice, sešity, ale i kreslení, vyrábění a zpívání.

 

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:05 hodin v základní škole. První den chodí druháci do budovy školy sami. V tento den si vezměte jen aktovku a dobrou náladu. Ve škole budeme jednu hodinu. Bačkorky první den nepotřebujete. 

Druhý den se již budeme učit dle rozvrhu. Přineste si do školy obuv na přezutí (ne pantofle), malý ručník a cvičební úbor.

 

Co by měl druhák umět?

  • Číst ze Slabikáře nebo jiné knížky.
  • Rozumět tomu, co čte.
  • Psát všechna malá i velká psací písmena a umět je přečíst (diktát slov, přepis vět).
  • Podepsat se psacím písmem (jméno i příjmení).
  • Odříkat řadu čísel od 0 do 20 a zapsat ji.
  • Sčítat a odčítat do 10, sčítat a odčítat do 20(bez přechodu desítky).
  • Vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční doby.

Co si připravit do druhé třídy?

Ručník (podepsaný s poutkem), přezůvky, hrneček, krabičku kapesníků.

Sešity, čtvrtky a jiné výtvarné potřeby - objednává škola, hradí rodiče.

Penál - pastelky (6 základních barev), tužky 2x, pero (tornádo) 2x, guma, ořezávátko, nůžky, malé pravítko.

VV a PČ -  budeme používat pomůcky z loňského roku.

TV - Cvičební úbor do látkového sáčku (sportovní oblečení a obuv do tělocvičny i na ven, dle počasí).

Vybíráme 200,- Kč do třídního fondu. Dále na sešity a výtvarné potřeby (budete informováni později).

V úterý prosím o nahlášení obědů a zájemce o družinu.

Ve středu první hodina třídnická, rozdání učebnic a dále se učíme podle rozvrhu. Další dny dle rozvrhu.

Spolupráce rodiny a školy

· jednotný přístup rodiny a školy

· každodenní rozhovor o školní práci

· důsledná kontrola pomůcek

· dohled při psaní domácích úkolů

· pravidelné návštěvy třídních schůzek 

  (první třídní schůzka rodičů se bude konat

    v úterý 8. 9. 2019 v 16 hodin)

· jakékoli problémy ihned řešit s třídním učitelem (Mgr. Eva Pšeničková), popřípadě s výchovnou poradkyní (Mgr. Iveta Nyčová)

 

Už se na vás moc těší.

Vaše paní učitelka Evička Pšeničková

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2021

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.