Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Školní jídelna

Jídelní lístek

Strava.cz

Dokumenty ke stažení

Kalkulační listy stravného od 1.9.2020

Hlavní činnost.pdfDoplňková činnost.docx

Zabezpečuje stravování žáků základní školy, MŠ Vysoké Veselí, MŠ Volanice a všech zaměstnanců (závodní stravování). V rámci doplňkové činnosti zajišťuje obědy pro důchodce obce, veřejnost, organizace a firmy. Vedoucí je paní Ing. Šárka Hajská, se kterou spolupracují tři kuchařky: paní Irena Vrabcová, paní Ivana Vízková a paní Korneliya Dobrá, na částečný úvazek i paní Miluše Svobodová. Administrativní pracovník pro ŠJ je paní Petra Holmanová. Vybavení je průběžně doplňováno, máme zájem na ekonomickém využití strojů a zařízení jídelny, je sledována energetická náročnost.

Výdej jídel pro jednotlivé kategorie

11:00 až 11:30 - cizí strávníci a pro nemocné žáky v aktuální den do jídlonosičů
11:30 až 12:45 - žáci ZŠ + zaměstnanci ZŠ
12:45 až 13:00 - cizí strávníci

Telefon (vedoucí školní jídelny) - 493 592 277, 778 051 785

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2023

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.