Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Školní jídelna

Jídelní lístek

Strava.cz

Dokumenty ke stažení

Kalkulační listy stravného od 1.9.2023 a 4.9.2023

Hlavní činnost.pdfDoplňková činnost.docx

Zabezpečuje stravování žáků základní školy, MŠ Vysoké Veselí, MŠ Volanice a všech zaměstnanců (závodní stravování). V rámci doplňkové činnosti zajišťuje obědy pro důchodce obce, veřejnost, organizace a firmy. Vedoucí je paní Ing. Šárka Hajská, se kterou spolupracují tři kuchařky: paní Irena Vrabcová, paní Ivana Vízková a paní Korneliya Dobrá, na částečný úvazek i paní Miluše Svobodová. Administrativní pracovník pro ŠJ je paní Petra Holmanová. Vybavení je průběžně doplňováno, máme zájem na ekonomickém využití strojů a zařízení jídelny, je sledována energetická náročnost.

Výdej jídel pro jednotlivé kategorie

11:00 až 11:30 - cizí strávníci a pro nemocné žáky v aktuální den do jídlonosičů
11:30 až 12:45 - žáci ZŠ + zaměstnanci ZŠ
12:45 až 13:00 - cizí strávníci

Telefon (vedoucí školní jídelny) - 493 592 277, 778 051 785

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.