Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

WORKSHOP Žij (s) angličtinou

Projektový den byl připraven pro žáky 4. a 5. ročníku na čtvrtek 3.11.2022. Cílem bylo podpořit samostatné myšlení, nápady a sebevědomí žáků. Žáci se seznámili s rozšířeností anglického jazyka, probrali již běžné formy jazyka se kterými se denně setkávají, a poté se zaměřili na možné užití v jejich budoucím životě. Během dopoledne se online spojili s dvěma cizojazyčnými mluvčími, se kterými komunikovali ve skupinách. Tato aktivita sloužila k rozvoji kritického myšlení – schopnost orientovat se v informacích a vyhodnocovat. V závěru se pomocí tabletů zúčastnili kvízu, ve kterém využili informace, které se během dopoledne dozvěděli. Projektového dne se zúčastnily dvě externí lektorky, Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA a Mgr. Michaela Štěňhová, z jazykové školy ZEBRA.

 

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2023

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.