Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Život zachraňující úkony - Český červený kříž

Nejen naši žáci, ale i zaměstnanci, se neustále vzdělávají a jedním z takovýchto vzdělávání byl program Život zachraňující úkony, kterým nás provedla paní Harbichová z Českého červeného kříže. Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, ošetření zlomenin, popálenin, při epileptickém záchvatu, příznaky infarktu a CMP).

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.