Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Aktuality


10. září 2020

Mimořádné opatření platné od 10.9.2020

Mimořádné opatření.pdf
31. srpen 2020

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče, vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí. Informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19. Je nutno dodržovat platná mimořádná opatření Ministersva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice

 1. Je nutno dodržovat platná mimořádná opatření Ministersva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové a dále se řídit pokyny zaměstnanců školy.
 2. Zakrytí úst a nosu se řídí rovněž aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.
 3. Žádáme Vás, abyste posílali do školy jen zdravé děti.
 4. Škola nemůže nemocného žáka vpustit do školy.
 5. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. Následně Vás budeme kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat telefonicky dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 6. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou třídnímu učiteli.
 7. Žádáme Vás, aby Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“.
 8. Vyučující zajistí častější větrání učeben.
 9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 10. Tělesná výchova bude probíhat přednostně venku dle počasí.
 11. Omezíme mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, bude jim umožněn pouze pohyb na patře, kde mají kmenovou učebnu. Žáci nebudou navštěvovat žáky v jiných třídách.
 12. Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých stupňů, I. Stupeň po ukončení 4. vyučovací hodiny 11.40 – 12.25, II. Stupeň po ukončení 5. vyučovací hodiny 12.35 – 13.00 nebo dle rozvrhu, třídní učitelé vám předají bližší informace. Žáci si budou sedat ke stolům ke spolužákům ze své třídy. Výdej obědů do jídlonosičů bude umožněn pouze od 11.00 do 11. 30 hod.
 13. Žádáme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání, na předem sjednané schůzky, se zakrytými ústy a nosem.
 14. Předem neohlášené návštěvy do budov školy nebudou vpuštěny.

Ředitelka školy Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová
28. srpen 2020

1.září
27. srpen 2020

Pro budoucí druháčky

Milí budoucí druháci,

 

prázdniny jsou pomalu u konce. Doufám, že jste si všichni odpočinuli od učení a sezení v lavicích.

Těšíte se na kamarády? Nebo na to co nového se naučíme? Já úplně na všechno.

Vrátíme se zpět do naší třídy, usedneme zase do lavic a čeká nás spousta nového učení. Nové učebnice, sešity, ale i kreslení, vyrábění a zpívání.

 

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:05 hodin v základní škole. První den chodí druháci do budovy školy sami. V tento den si vezměte jen aktovku a dobrou náladu. Ve škole budeme jednu hodinu. Bačkorky první den nepotřebujete. 

Druhý den se již budeme učit dle rozvrhu. Přineste si do školy obuv na přezutí (ne pantofle), malý ručník a cvičební úbor.

 

Co by měl druhák umět?

 • Číst ze Slabikáře nebo jiné knížky.
 • Rozumět tomu, co čte.
 • Psát všechna malá i velká psací písmena a umět je přečíst (diktát slov, přepis vět).
 • Podepsat se psacím písmem (jméno i příjmení).
 • Odříkat řadu čísel od 0 do 20 a zapsat ji.
 • Sčítat a odčítat do 10, sčítat a odčítat do 20(bez přechodu desítky).
 • Vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční doby.

Co si připravit do druhé třídy?

Ručník (podepsaný s poutkem), přezůvky, hrneček, krabičku kapesníků.

Sešity, čtvrtky a jiné výtvarné potřeby - objednává škola, hradí rodiče.

Penál - pastelky (6 základních barev), tužky 2x, pero (tornádo) 2x, guma, ořezávátko, nůžky, malé pravítko.

VV a PČ -  budeme používat pomůcky z loňského roku.

TV - Cvičební úbor do látkového sáčku (sportovní oblečení a obuv do tělocvičny i na ven, dle počasí).

Vybíráme 200,- Kč do třídního fondu. Dále na sešity a výtvarné potřeby (budete informováni později).

V úterý prosím o nahlášení obědů a zájemce o družinu.

Ve středu první hodina třídnická, rozdání učebnic a dále se učíme podle rozvrhu. Další dny dle rozvrhu.

Spolupráce rodiny a školy

· jednotný přístup rodiny a školy

· každodenní rozhovor o školní práci

· důsledná kontrola pomůcek

· dohled při psaní domácích úkolů

· pravidelné návštěvy třídních schůzek 

  (první třídní schůzka rodičů se bude konat

    v úterý 8. 9. 2019 v 16 hodin)

· jakékoli problémy ihned řešit s třídním učitelem (Mgr. Eva Pšeničková), popřípadě s výchovnou poradkyní (Mgr. Iveta Nyčová)

 

Už se na vás moc těší.

Vaše paní učitelka Evička Pšeničková
19. srpen 2020

Pomůcky pro školní rok 2020/21

 

Prvňáčkové budou potřebovat:

- bačkory splňující bezpečnostní předpisy, cvičební úbor, sportovní obuv, sáček nejlépe látkový na TV, oblečení na ven (družina), ručník do třídy, sáček látkový do šatny na bačkory a podepsané ramínko na zavěšení.

Školní potřeby a učební materiál na školní rok 2020/2021 bude dětem zakoupen a darován subjekty:

- Městský úřad Vysoké Veselí, Ovoce do škol, drobný dárek jménem hejtmana Královéhradeckého kraje ,,Bezpečně do škol “. Tímto všem sponzorům děkujeme.

Děti základní vybavení do 1. třídy dostanou.

Školní sešity a pracovní sešity budou žákům dalších ročníků k dispozici ve škole, prosíme rodiče, aby žádné nekupovali.O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.