Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Beseda na ÚP v Jičíně

Beseda v IPS Úřadu práce Jičín
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili dne 3. 10. 2023 Informační a poradenské středisko Úřadu práce Jičín. Besedu k volbě povolání připravila p. Matoušová, kariérový poradce. Žáci získali informace o podávání přihlášek k dalšímu vzdělávání, novinkách, které se týkají přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, dozvěděli se o cestách, jak získat potřebné informace při svém rozhodování o dalším vzdělávání a při volbě povolání, besedovali o souvisejících tématech. Dále získali informace o zaměstnanosti v regionu i v celostátním měřítku, obdrželi kontakty, které mohou při volbě povolání využít a v neposlední řadě byli také pozváni na Prezentaci středních škol, která se uskuteční v Masarykově divadle v Jičíně ve dnech 13. a 14. 10. 2023. Kromě nového pohledu na svět práce si žáci odnesli také Atlasy školství, které jim poslouží při výběru školy pro další vzdělávání.

                                                                                                                             Mgr. Iveta Nyčová, výchovný poradce

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.