Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Krajské kolo poznávání přírodnin

Na krajském kole v poznávání přírodnin nás byla reprezentovat Barča Černá ze 7. třídy. Krajské kolo se konalo ve středu 14.6.2023 na České lesnické akademii v Trutnově. Děti byly prověřeny 50 rostinami a 50 živočichy. Botanická sbírka byla tvořena kompletně živými exponáty, u zoologie byly k vidění preparované, vycpané i živé kousky. Barče děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2024

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.