Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Vysoké Veselí, okres Jičín

Oslavy výročí svobody

Dne 21.11.2019 se žáci naší školy zúčastnili besedy ku příležitosti oslav 30-ti létého výročí od Sametové revoluce. Hostem byl MUDr. Vilém Hofman, který zavzpomínal na dobu před revolucí a připomněl nám důležitost a význam slova ´svoboda´.  Besedu doprovázel program žáků a výstava jednak výtvarných prací dětí a žáků ZŠ a MŠ, ale také předrevolučních předmětů, za jejich zapůjčení děkujeme. Jelikož se jednalo o školní akci, zůstane výstava v KD až do vystoupení pořádaného před rozsvěcením vánočního stromku, aby ji mohla shlédnout i širší veřejnost.

O
o
.
COPYRIGHT© 2019 - 2022

Základní škola a Mateřská škola

All Rights Reserved.